Zakoni po imenu

C
 • Carina i Akcize(2008/03-L-109)
 • carinskim merama za zaštitu prava intelektual(2009/03-L-170)
 • Carinskog i Akciznog Kodeksaizmena i dopuna Kodeks(2011/04-L-099)
 • Centralna Banka(2008/03-L-074)
 • Centralno Grejanje(2008/03-L-116)
 • Centralnoj Banci Republike Kosova(2010/03-L-209)
 • Centralnoj Banci Republike Kosova, izmeni i dopuni zakona br.03/L-209(05/L-150)
 • Cestovnoj i ekološkoj taksi vozila(2012/04-L-117)
 • Civilna upotreba eksploziva(2008/03-L-005)
 • civilnim aspektima međunarodne otmice dec(2010/03-L-238)
 • Civilno vazduhoplostvo(2008/03-L051)
 • Civilnoj upotrebi eksploziva(04/L-022)
 • Civilnom statusu(04/L-003)
 • civilnu službu Rrepublike Kosovo(2010/03-L-149)
 • Crvenom Krstu Republike Kosovo(2010/03-L-179)