Zakoni po imenu

2008/03-L-005Download (PDF)

Zakon o civilnoj upotrebi eksploziva

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 16. 05. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-043-2008, dana 24.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
16.05.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
24.06.2008