Zakoni po imenu

2010/03-L-179Download (PDF)

Zakon o Crvenom Krstu Republike Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.06.2010, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-025-2010, dana 02.07.2010 Ustavni sud Republike Kosova, presudom br. KO157/18 od 28. marta 2019. doneo je odluku da je stav 1.7. člana 14 Zakona br 03/L-179 o Crvenom krstu ne važeći

Odobreni od Skupštine:
10.06.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
02.07.2010