Zakoni po imenu

2011/04-L-099Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Carinskog i Akciznog Kodeksa br. 03-L-109

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 03.05.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-023-2012, Dana 17.05.2012.

Odobreni od Skupštine:
03.05.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.05.2012