Zakoni po imenu

2010/03-L-209Download (PDF)

Zakon o Centralnoj Banci Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 12.07.2010, a proglašen je Odlukom Skupštine Republike Kosovo, br. 03-V-392, od 27. jula 2010.godine.

Odobreni od Skupštine:
12.07.2010
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
27.07.2010