Zakoni po imenu

2008/03-L-116Download (PDF)

Zakon o Centralnom Grejanju

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20. 11. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-066-2008, dana 13.12.2008

Odobreni od Skupštine:
20.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.12.2008