Zakoni po imenu

05/L-150Download (PDF)

Zakon o izmeni i dopuni zakona br.03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 10.03.2017, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-012-2017, Dana 23.03.2017

Odobreni od Skupštine:
10.03.2017
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
23.03.2017