Zakoni po imenu

2008/03-L-109Download (PDF)

Zakonik o carini i Akcize na Kosovu

Napomena: Zakonik je usvajen u Skupštinu dana 10. 11. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-054-2008, dana 10.11.2008.

Odobreni od Skupštine:
10.11.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
10.11.2008