Zakoni po imenu

04/L-003Download (PDF)

Zakon o civilnom statusu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 23.06.2013, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-007-2011, Dana 08.07.2011

Odobreni od Skupštine:
23.06.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.07.2011