Zakoni po imenu

2012/04-L-117Download (PDF)

Zakon o cestovnoj i ekološkoj taksi vozila

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 06.09.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-040-2012, Dana 19.09.2012

Odobreni od Skupštine:
06.09.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
19.09.2012