Zakoni po imenu

2008/03-L-074Download (PDF)

Zakon o Centralnoj Banci Republike Kosova

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 05. 06. 2008, a proglašen je Dekretom Predsednika br. DL-028-2008, dana 15.06.2008.

Odobreni od Skupštine:
05.06.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
15.06.2008