Zakoni po imenu

J
 • Javna okupljanja(2009/03-L-118)
 • Javna Preduzeæa(2008/03-L087)
 • Javne Finansije(2003/2)
 • Javne Finansije (Izmene)(2003/21)
 • Javne nabavke(2003/17)
 • javnim nabavkama na Republici Kosovo(2010/03-L-241)
 • Javnim nabavkama na Republici Kosovo(04/L-042)
 • Javnim nabavkama Republike Kosova, izmena i dopuna zakona 04/L-042(05/L-068)
 • Javnim nabavkama u Republici Kosovo, izmena i dopuna Zakona br.04/L-042(04/L-237)
 • Javnim nabavkama, izmena i dopuna zakona 04/L-042, izmenjen i dopunjen zakonom 04/L-237 i zakonom 05/L-068 (05/L-092)
 • Javnim preduzeæima, izmena i dopuna zakona b(2012/04-L-111)
 • Javnim preduzeæima, izmena i dopuna zakona br.03/L-087(05/L-009)
 • Javno privatnom partnerstvu(04/L-045)
 • Javno zdravstvo(2007/02-L-78)
 • Javno-privatnom partnerstvu i koncesijama za obez(2009/03-L-090)
 • javnog reda i mira(2009/03-L-142)
 • javnom dugu(2009/03-L-175)