Zakoni po imenu

05/L-092Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen zakonom 04/L-237 i zakonom 05/L-068

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 19.02.2016, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-002-2016, Dana 01.03.2016

Odobreni od Skupštine:
19.02.2016
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
01.03.2016