Zakoni po imenu

2012/04-L-111Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama zakona br. 03-L-087 o javnim preduzeæima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 20.04.2012, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br.DL-017-2012, Dana 17.05.2012.

Odobreni od Skupštine:
20.04.2012
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
17.05.2012