Zakoni po imenu

04/L-042Download (PDF)

Zakon o javnim nabavkama na Republici Kosovo

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 31.08.2011, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-032-2011, Dana 31.08.2011

Odobreni od Skupštine:
31.08.2011
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
31.08.2011