Zakoni po imenu

04/L-237Download (PDF)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama u Republici Kosovo

Napomena: Proglašen u skladu sa èlanom 80.5. Ustava Republike Kosovo, 14.04.2013. godine

Odobreni od Skupštine:
20.03.2014
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
14.04.2014