Zakoni po imenu

2007/02-L-78Download (PDF)

Zakon o javnom zdravstvu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu Kosova, danom 22 februara 2007, proglašen je sa Uredbom UNMIK-a br. 2008/6, danom 08 februara 2007.

Odobreni od Skupštine:
22.02.2007
Objavljen od SPGS:
08.02.2008