Zakoni po imenu

2009/03-L-175Download (PDF)

Zakon o javnom dugu

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 29.12.2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-005-2010, dana 08.01.2010.

Odobreni od Skupštine:
29.12.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
08.01.2010