Zakoni po imenu

2009/03-L-142Download (PDF)

Zakon o javnog reda i mira

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 17.10.2009, a proglašen je Dekretom Predsednika Republike Kosovo br. DL-027-2009, dana 13.10.2009.

Odobreni od Skupštine:
17.09.2009
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
13.10.2009