Zakoni po imenu

2009/03-L-118Download (PDF)

Zakon o javnim okupljanjima

Napomena: Zakon je usvajen u Skupštinu dana 04. 12. 2008, a proglašen Odlukom Skupštine Republike Kosovo, br. 03-V-101, od 26. marta 2009.godine.

Odobreni od Skupštine:
04.12.2008
Proglašen je Dekretom
Predsednika Republike Kosova:
26.03.2009