Zakoni po imenu

U
 • Uèlanjenje Republike Kosovo u MMF i GSB(2009/03-L-152)
 • Ugostiteljstvo(2004/16)
 • Ugroženoj Zoni životne sredine Obiliæa i njegove okoline(05/L-044)
 • unutrašnjoj reviziji(2009/03-L-128)
 • Unutrašnjoj trgovini, izmena i dopuna Zakona br.2004/18(04/L-005)
 • Unutrašnja Revizija(2006/02-L-74)
 • Unutrašnja trgovina(2004/18)
 • Upis i evidenciju nezaposlenih i poslotražila(2011/04-L-083)
 • Upotreba jezika(2006/02-L-37)
 • upotrebi i zaštiti amblema Crvenog Krsta i dr(2010/03-L-180)
 • Upravljanje u javnim finansijama(2008/03-L048)
 • Upravljanje zaplenjenom ili konfiskovanom imovinom(2009/03-L-141)
 • Upravljanju javnim finansijama i odgovornosti, izmena i dopuna zakona br. 03-L-048, izmenjen i dopunjen zakonima br.03-L-221 i br.04-L-116 (2013/04-L-194)
 • Upravljanju javnim finansijama i odgovornostima, izmena i dopuna zakona 03/L-048(05/L-063)
 • Upravljanju zaplenjenom i konfiskovanom imovinom(05/L-049)
 • Upravni postupak(2005/02-L28)
 • upravnim sporovima(2010/03-L-202)
 • Ureðenju zemljišta(2011/04-L-040)
 • Uredba 2007/20-Izmena i Dopuna Zakona 2003/17(2007/20)
 • Uslugama(05/L-130)
 • Uslugama informatièkog društva(2011/04-L-094)
 • Usluge informatickog drustva(2005/02-L23)
 • Ustavni Sud(2008/03-L-121)
 • utvrdjivanju prava i zaštiti topografije inte(2010/03-L-165)
 • uvidu u javnim dokumentima(2010/03-L-215)