Kryetarët e mëhershëm të Kuvendit

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Nexhat Daci

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

 • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 26.07.1944 në Tërnoc
 • I martuar, baba i tre fëmijëve

Arsimimi

 • Diplomë universiteti, magjistraturë, doktoraturë
 • Studime pasdoktorature (Angli)
 • Kurs pasuniversitar (Belgjikë)

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • Universiteti i Prishtinës: profesor ordinar që nga viti 1983
 • Autor i katër teksteve universitare
 • 1995–2002: Kryetar dhe Sekretar Gjeneral i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
 • Anëtar i Akademisë Evropiane për Ambient (Gjermani)
 • Anëtar i Shoqatës Kimike Amerikane

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Anglisht
 • Serbisht
 • Kroatisht
 • Gjermanisht (pasive)

Adresa

 • Velania 18/IV, Prishtinë