Kryetarët e mëhershëm të Kuvendit

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Jakup Krasniqi

Jakup Krasniqi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Grupi parlamentar

 • PDK

Partia

 • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

 • I lindur më 01.01.1951 në Fatos/Drenas
 • I martuar, 4 fëmijë, 3 vajza dhe 1 djalë

Arsimimi

 • 1957–1965 Shkolla fillore, në Fatos (Negroc) dhe në Arllat;
 • 1966–1971 Shkolla Normale në Prishtinë;
 • 1972–1976 Fakulteti Filozofik, dega e Historisë në Prishtinë;
 • 1995–1997 Studimet pas–universitare në Fakultetin Filozofik , Dega e Historisë në Universitetin e Prishtinës;
 • 22.11.2003 Mbrojtja e tezës së magjistraturës në Universitetin e Prishtinës me temë: “Lëvizja Politike dhe qëndresa e armatosur në Kosovë 1991–1999“;
 • 05.11.2008 Mbrojtja e tezës së doktoratës në Universitetin e Prishtinës me temë: “Shtypi shqiptar për zhvillimet politike në Kosovë 1981-1991 “ dhe mori titullin dr. i shkencës së historisë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 1972–1977 Arsimtar në Fatos dhe Arllat; 1976–1977, Arsimtar në Shkollën e Mesme në Drenas; 1979–1981 Arsimtar në Arllat dhe pastaj në Shkollën e Mesme në Skenderaj; 1991–1994 Arsimtar në gjimnazin “Skënderbeu“ në Drenas; 1995–1998 Kryetar i Këshillit të Arsimit në Drenas; 1998–1999 Zëdhënës i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK); 1999 Anëtar i Delegacionit të Kosovës dhe i Grupit Politik në Konferencën e Rambujesë; 1999–Janar 2000 ministër i Ministrisë për Rindërtim dhe Zhvillim; 2001-Deputet në Legjislaturën e Parë; Mars 2002 dhjetor 2004 Ministër i Ministrisë së Shërbimeve Publike në Qeverinë e Kosovës; Tetor 2004-2007 Deputet në Kuvendin e Kosovës, mandati II; 2004-2007 Shef i GP të PDK-së në Kuvendin e Kosovës; Nëntor 2007 deputet, mandati III; Janar 2008- vijon Kryetar i Kuvendit të Kosoves; 1973–1981 Veprimtari politike Klandestine (ilegale) në Lëvizjen Kombëtare të Kosovës; 1981–1991 I burgosur politik; 1991–1999 Anëtar i Kryesisë dhe kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), dega në Drenas; 1992–1998 Deputet i Parlamentit të Kosovës; 1998–1999 Zëdhënës i Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, anëtar i Drejtorisë Politike të UÇK; 1999–2003 Sekretar i Përgjithshëm i Partisë së Prosperitetit Demokratik të Kosovës (PPDK) përkatësisht Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Tetor 2005-vijon Sekretar i Përgjithshëm i PDK-së, Nëntor 2005 anëtar i Grupit Politik Strategjik nga PDK, në bisedimet Vjenës. Janar 2008, Zgjidhet Kryetar I Kuvendit të Republikës së Kosoves Shtator 2010 deri më Shkurt 2011 – Ushtrues I Detyrës së Presidentit të Republikës së Kosovës Shkurt 2011, Rizgjidhet si Kryetar I Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Botime

 • “Kosova në kontekst historik”, dhjetor 2005, Prishtinë
 • “Kthesa e Madhe- Ushtria Çlirimtare e Kosoves”, tetor 2006, Prishtinë;
 • Ne Gjuhen Angleze “Kosova in a Historical Context”, Prishtinë
 • “Një luftë ndryshe për Kosovën”, dhjetor 2007, Prishtinë;
 • “Pavarësia si Kompromis”, 2010, Prishtinë
 • “Kosova ne Kontekst Historik” (Botim i Dyte i plotësuar)
 • “Lëvizja për Republikën e Kosovës 1981-1991”, 2011, Prishtinë
 • Shkrime publicistike, politike dhe shkencore të publikuara në media të përditshme dhe revista periodike e shkencore.

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Anglisht (për shfrytëzim literature),
 • Kroatisht–rrjedhshëm,
 • Serbisht-rrjedhshëm

Adresa

 • Prishtinë

Telefoni

 • 038 200 10 004