Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e tretë Legjislative (13.12.2007 - 03.11.2010)

Ramë Buja

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.12.1958 në Bujan (Lipjan)
  • I martuar, baba i 3 fëmijëve

  Arsimimi

  • Doktor i Shkencave Politike (Universiteti i Prishtinës, shkurt 2006); ,
  • Magjistër i Shkencave Juridike (Universiteti i Prishtinës, mars 2004);
  • Ekonomist i diplomuar (Universiteti i Prishtinës, korrik 1993);
  • Profesor i Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe (Universiteti i Prishtinës, shkurt,1990);
  • Shkolla e Mesme Teknike, (Lipjan, qershor, 1977).
  • Trajnime të ndryshme intensive në Slloveni, Rumani dhe SHBA.

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Aktualisht: kryetar i Grupit Parlamentar të PDK-ë;
  • Deputet dhe anëtar i Kryesisë së Kuvendit të Kosovës (Legjislatura II, nga nëntori, 2004);
  • Këshilltar politik në Ministrinë e Shërbimeve Publike (mars 2003 - tetor 2004);
  • Bashkëdrejtues i Departamentit të Pushtetit Lokal (shkurt 2000 - korrik 2000);
  • Ministër në Ministrinë e Pushtetit Lokal (Qeveria e Përkohshme, prill 1999 – shkurt 2000 );
  • Anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së dhe anëtar i Drejtorisë Politike të SHP të UÇK-së (nëntor 1998 – prill 1999);
  • Kryeshef i Drejtorisë për Marrëdhënie Publike dhe Administrim Civil në SHP të UÇK-së (qershor 1998 – prill 1999);
  • Anëtar i Delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujesë (shkurt, mars 1999);
  • Ka punuar arsimtar në Shkollën e Mesme Profesionale, në Shtime, ligjërues në Universitetin AAB, në Prishtinë, në Kolegjin e Arteve dhe Shkencave Sociale „FAMA“, në Prishtinë, në Akademia Diplomatike Shqiptare, në Tiranë dhe në Kolegjin e Arteve dhe Shkencave Sociale, në Prishtinë (bashkpunëtor shkencor).
  • Është anëtar i NISPAcce – Network of Institut and Schools Publik
  • Administration (Rrjeti i Instituteve dhe Shkollave Administratës Publike të Evropës Qendrore dhe Jug-Lindore.
  • Libra të botuar:
  • "Konferenca e Rambujesë" (Aspekti politik, juridik dhe ndërkombëtar), (Studim, temë e magjistraturës), shtator, 2006 dhe
  • "Çështja e Kosovës dhe shkatërrimi i Jugosllavisë" (Studim, tezë doktorate ), janar 2007, si dhe artikuj të shumtë analitikë në shtypin dhe periodikun e kohës (nga 1992 e këtej).

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht (relativisht mirë )
  • Serbo-Kroatisht (rrjedhshëm)

  Adresa

  • Rr. “Sylejman Vokshi”, H-B, Nr. 2, Prishtinë