Procesverbalet dhe transkriptet 2007 - 2019

Seancë Plenare

E Enjte, 22.08.2019 10:00

Rendi i ditës


1. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare për IPA 2018 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.

2. Shqyrtimi i propozimit të Grupit të deputetëve për shpërndarjen e Legjislaturës së Gjashtë (6) të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Transkripti

Votimi elektronik

pika 1
pika 2