Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Husnija Beškoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • VAKAT (VAKAT)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 03.12.1953 në Plavë
  • I martuar, baba i tre fëmijëve

  Arsimimi

  • Shkolla e lartë Komerciale
  • Komercialist

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 20 vjet përovojë pune në ekonomi

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip
  • Anglisht