Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ilmi Ahmeti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 10.09.1961 në Kutllofc
  • I martuar

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i Gjeologjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 11 vjet në arsim dhe 2 vjet në KEK-Inxh.i dip. i Gjeologjisë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbokroatisht