Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ferid Agani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia e Drejtësisë (PD)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 29.10.1959 në Prishtinë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulltetin e Mjeksisë
  • Studimet pasuniversitare në lëmin e Psikoterapisë
  • Specializim në lëmin e Neuropsikiatrisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1984-2001 Klinika e Neuropsikiatrisë, Qendra Klinike Universitare e Kosovës.
  • 1991-2005 Asistent në lëndën Neuropsikiatria, Fakullteti i Mjekësisë-Prishitnë.
  • 2001-2004 Drejtor, Departamenti i Menaxhimit Strategjik-Ministria e Shëdetësisë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbokroatisht
  • Boshnjake

  Adresa

  • Prishtinë, rr.Rexhep Luci 8/8