Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Sadudin Berisha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Partia

    • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

    Të dhëna personale

    • I lindur më 29.06.1954 në Gjilan
    • I martuar

    Arsimimi

    • Përgatitja superiore- Fakullteti Juridik-Universiteti i Prishtinës (1977)

    Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

    • 1977-1989 Në "Bankkos"-bashkëpunëtor i lartë profesional.
    • 1992-1998 Sekretar i Këshillit Komunal për Financa në Gjilan.
    • 1998-2002 Kryetar i LDK-së në Gjilan.
    • Nga viti 1998 anëtarë i KP të LDk-së.

    Adresa

    • Gjilan,