Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Zulfi Merxha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS (PREBK)

  Arsimimi

  • Punëtor i lartë i tekstilit në Leskovc
  • Specializimi në UNITAS, Zagreb

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Udhëheqës i mallit të gatshëm ”Printeks” Prizren

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Shqip
  • Turqisht
  • Maqedonisht
  • Gjermanisht
  • Italisht

  Adresa

  • Prizren