Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Sabit Rrahmani

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS (PDAK)

  Arsimimi

  • Fakulteti Teologjik në Damask të Sirisë
  • Student në Kolegjin e Arteve dhe Shkencave Sociale, drejtimi Shkencave Politike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kryetar i Partisë Demokratike të Ashkalive të Kosovës
  • 1999-2000 Menagjer në organizatën ADRA-Ferizaj
  • 2002-2005 Drejtor i kompanisë "Rubovci"-Ferizaj
  • 1999-2000 Deputet në Kuvendin Komunal në Ferizaj dhe Kryetar i Komisionit pë Komunitete
  • 2001 Anëtar i Këshillit Tranzitor të Kosovës
  • 2002-2003 Kryetar i Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës
  • 2003 Udhëheqës i Kongresit të parë të Ashkanlive të Europës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Angleze
  • Sërbe
  • Turqisht (fillestare)

  Adresa

  • Ferizaj