Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Xhevdet Neziraj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Initiativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 10.04.1961 në Pejë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik në Prishtinë
  • Kurs gjashtmujor për menaxhim publik të organizuar nga OSCE

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Vende udhëheqëse në subjekte politike
  • Kryetar i Komitetit për Komunitete në Pejë
  • Zëvendësdrejtor në Drejtorinë për Marrëdhënie Ndëretnike në Pejë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip
  • Serbokroatisht
  • Gjermanisht (niveli fillestar)

  Adresa

  • Pejë