Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Bislim Hoti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Initiativa e Re Demokratike e Kosovës (IRDK)

Të dhëna personale

  • I lindur më 27.05.1959 në Fshatin Rogovë, Gjakovë
  • I martuar, katër fëmijë

Arsimimi

  • Shkolla e lartë profesionale e ndërtimtarisë

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Udhëheqës i objekteve ndërtimore
  • 6 vjet veprimtari private në “Projektim ndërtim”
  • Veprimtari politike dhe humanitare
  • Kryetar i partisë

Adresa

  • Gjakovë