Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Zlatica Kujundžiæ

Zlatica Kujundžiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Iniciativa Qytetare Serbia (GIS)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 17.07.1963 në Ferizaj
  • E martuar, nënë e një fëmije

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ndihmëse e drejtorit të Shoqatës për zhvillim të sistemit afarist në Fabrikën e tubave me tegel në Ferizaj, prej 02.02.1987
  • Në vitet 1992-1993, ishte anëtare e Këshillit drejtues të kësaj fabrike dhe të SARTID-it, gjegjësisht, të YSS-së së tanishme

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Niš