Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Džezair Murati

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • VAKAT (VAKAT)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 02.06.1948 në Nebregošte, komuna e Prizrenit
  • I martuar, tre fëmijë, një djalë e dy vajza

  Arsimimi

  • Shkolla e Lartë Pedagogjike (histori dhe gjeografi)
  • Akademia e Pedagogjisë
  • Fakulteti i Shkencave Politike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 32 vjet përvojë në mësimdhënie

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip (pasive)
  • Frëngjisht (pasive)

  Adresa

  • Nëna Terezë 49, Prizren