Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Gojko Savić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • SLKM (SLKM)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 16.03.1950 në Sredska, komuna e Prizrenit
  • I martuar

  Arsimimi

  • Doktor i shkencave biologjike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1987–1991: 5 vjet në sektorin e arsimit dhe 25 vjet në Universitetin e Prishtinës
  • 1991-1999: Shef i Seksionit të Biologjisë
  • 1999–2001: Prodekan në Fakultetin e Shkencave Matematikore
  • 2001–2003: Dekan në Fakultetin e Shkencave Matematikore
  • Rektor i Universitetit të Prishtinës, në Mitrovicën e Veriut

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht (pasive)

  Adresa

  • Mitrovicë