Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Vesna Jovanović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • SLKM (SLKM)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 24.01.1972 në Gjilan
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Falkulteti Filologjik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 5 vjet përvojë pune në arsim (profesoreshë e gjuhës dhe letërsisë serbe)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht (niveli i mesëm)

  Adresa

  • Partesh