Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Hatixhe Hoxha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 22.08.1961 në Shkup
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Magjistër e gjuhës dhe letërsisë shqipe

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1988–1989: E punësuar në arsim
  • 1989–1990: Lektore në ditarin e TV Prishtinës
  • 1994–1999: Mësimdhënëse në shkollë
  • 1999–2000: Redaktore e kulturës në radion “Kosova e lirë”
  • 2000–2001: Menaxhuese – përgjegjëse e personelit, Departmenti për Çështje Jorezidente
  • 2002–2003: Ligjëruese në Fakultetin e Arteve - Prishtinë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Prishtinë