Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Selvije Halimi

Selvije Halimi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 19.12.1970 në Dumnicë (Podujevë)
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Juridik
  • Magjistratura nga menaxhmentin shendetësor

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Sekretare e institutit kombëtar të shendetësisë publike të Kosovës
  • 4 vjet këshilltare në Kuvendin Komunal - Prishtinë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Prishtinë