Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Safete Hadergjonaj

Safete Hadergjonaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 13.11.1964 në Voksh
  • E pamartuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik
  • Në pergatitje të temës së magjistraturës

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesoreshë (nëntor 1987-gusht 1994)
  • Drejtoreshë e NTPSH “Diona”Deçan (gusht1994 – maj1998)
  • Menaxhere e financave ne MF ( maj 1998 – nëntor2005)
  • Zyrtare për çështje politike në zyrën e kryeministrit (gusht 2002- nëntor 2002)
  • Drejtoreshë e Administratës së Përgjithshme në MTI ( nëntor 2002 – shtator 2004)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Deçan