Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Drita Statovci

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 14.04.1945 në Gjilan
  • E ve, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Fakullteti në Universitetin e Prishtinës
  • Magjistër i shkencave në Universitetin e Zagrebit si dhe doktore e shkencave ne Universitetin e Zagrebit

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Punonjëse shkencore dhe udhëheqëse e Degës së Etnologjisë në Institutin Albanalogjikë të Prishtinës;
  • Profesoreshë në Departamenitin e Etnologjisë dhe Udhëheqëse e këtij departamenti;
  • tani profesoreshë universiteti

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Turqisht
  • Serbo-Kroatisht

  Adresa

  • Prishtinë