Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Afrim Arzullaxhiu

Afrim Arzullaxhiu

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 03.04.1954 në Prizren
  • I martuar

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i makinerisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtor i zhvill. në IT “Printeks“ Prizren
  • Drejtor i OTHPB “Thjerrtorja”- IT “Priteks” – Prizren
  • Nënkryetar i Këshillit Komunal në Prizren
  • Nënkryetar i Bordit Administrativ – KK Prizren
  • Drejtor i NTP “ABI – ELIF 19

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Turqisht

  Adresa

  • Prizren