Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Sala Ahmetaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 12.07.1950 në Radishevë
  • E martuar

  Arsimimi

  • Magjistratura në shkencat filologjike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Ligjëruese në Fakultetin e Filologjisë që nga viti 1978

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frëngjisht
  • Serbisht

  Adresa

  • Prishtinë