Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Xhavit Haliti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

Të dhëna personale

  • I lindur më 08.03.1956 në N. Sellë, Pejë
  • I martuar, tre fëmijë, dy vajza e një djalë

Arsimimi

  • Fakulteti Filologjik, Dega e Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1987–1998: Anëtar i Kryesisë së LPK-së
  • Anëtar i SHP të UÇK-së
  • Anëtar i Kryesisë së PDK-së

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Gjermanisht

Adresa

  • Prishtinë