Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Nerxhivane Dauti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Arsimimi

  • Prof. Dr. në Fakultetin Juridik, Prishtinë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesoreshë e lëndës “E Drejta e Detyrimeve”

  Adresa

  • Bregu i Diellit, rr. III 23, Prishtinë