Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Hajredin Kuçi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 02.01.1971 në Arbanë, Pejë
  • I martuar, baba i dy fëmijëve

  Arsimimi

  • Doktor i shkencave juridike ndërkombëtare, profesor universiteti
  • Ka mbaruar jashtë Kosovës magjistraturën, doktoraturën dhe specializimin

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor i së Drejtës dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës
  • Drejtor i UP-së për marrëdhënie ndërkombëtare

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbisht

  Adresa

  • Lagja e Universitetit, T3 nr. 85, Prishtinë