Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Behxhet Brajshori

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 11.08.1958 në Sharban-Prishtinë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Ekonomist i diplomuar – korrik 1982, magjistër i shkencave ekonomike, 1990 dhe Akademia Diplomatike Shqiptare në Tiranë, 2005

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Bashkëpunëtor i lartë profesionale në Entin për Zhvillim Ekonomik në fushën e energjetikës dhe metaleve me ngjyra1983-1990
  • Bashkëkryesues i Departamentit për Shërbime Publike 2000-2002
  • Përvojë në menaxhim, administrim dhe financa në ndërmarrje ekonomike 2000-2002
  • Ministër i Kulturës,Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente 2002-2004
  • Zëvendësministër në Ministrinë për Ekonomi dhe Financa nga marsi 2006.
  • Bashkëpunëtor i lartë profesional në Institutin Ekonomik në Prishtinë , autor dhe bashkëautor i shumë punimeve shkencore nga fusha e shkencave ekonomike, si dhe hulumtues i pavarur shkencor në Ekonomi.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbisht
  • Kroatisht

  Adresa

  • Prishtinë

  Telefoni

  • 038/244-177 i 044/507–0