Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Ramadan B. Kelmendi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Dardanisë (LDD)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 12.02.1952 në Kelmend, Mitrovicë
  • I martuar, katër fëmijë

  Arsimimi

  • Ka diplomuar në tri fakultete, në FSHMN, Dega e Gjeografisë, UP, në Fakultetin Juridik, UP,dhe në Fakultetin e Shkencave Politike në Univesitetin e Zagrebit.
  • Magjistër i shkencave administrative e politiko-juridike.

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor në shkollat e mesme në Mitrovicë, bashkëpunëtor, praktikant, gjyqtar, udhëheqës i shërbimeve juridiko-kadrovike në “Trepçë”,
  • Nënkryetar i Kuvendit të Republikës së Kosovës,
  • Anëtar i Komisionit Kushtetues të KRK-së.
  • Anëtar i Kryesisë së SHJK
  • Pjesëmarrës në shumë tubime dhe tribuna shkencore
  • 79 punime të publikuara kërkimoro-shkencore

  Adresa

  • Rr. “Tiranës” nr. 107 Mitrovicë