Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Fatmir Rexhepi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 06.07.1956 në Pograxhë, Gjilan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i Makinerisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1980-1982: Inxhinier në prodhimtari “INCGJ”
  • 1982-1985: Inxhinier në projekte dhe menaxhim të investimeve
  • 1986-1989: Drejtor i ndërmarrjes prodhuese “Gival”
  • 1990-2002: Inxhinier kryesor në ndërmarrjen private “ENG OFFICE”

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frëngjisht
  • Serbisht
  • Kroatisht

  Adresa

  • Rr. “A. Jashari”, A 2/5, Gjilan