Lista e deputetëve të Kuvendit të Kosovës

Periudha e dytë Legjislative (23.11.2004 - 12.12.2007)

Sanije Aliaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 30.07.1949 në Suharekë (Therandë)
  • E martuar, nënë e 3 fëmijëve

  Arsimimi

  • Arsimtare, absulvente në Fakultetin Juridik, Prishtinë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 34 vjet përvojë pune në arsim

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Ferizaj